Find et lokale til vielsen

Hvidkalket rum

Første møde med præsten.
Der skal findes en dag efter listen for ledig musiker og ledig spisested, som også er ledig for præst og kirke til bryllup.

Der er ikke frit valg til at få en hvilken som helst kirke til at blive den fysiske ramme omkring vielsens kirkehandlinger.
Læs her Folkekirkens retningslinier.

Naturligvis kan man blive gift i sin egen sognekirke, men hvis der er en kirke man har en særlig tilknytning til vil den også kunne blive benyttet. Det kan være ens tidligere sognekirke eller ens forældres sognekirke.

Find din(e) relevante kirke(r) her i Sogneportalen.

Her findes alle landets folkekirker på sogn eller adresse. Langt de fleste kirker har i øvrigt egne hjemmesider, så man kan se kirken både ude og indefra.Minimumskravet for en kirkelig vielse, er at mindst en af brudeparret er medlem af Folkekirken.

Den kirkelige vielse foregår som udgangspunkt i kirken. Hvis man ønske at blive gift andre steder skal der ikke som tidligere gives tilladelse fra biskoppen, men det er præstens beslutning.

Valget hvor en borgerlig vielse kan finde sted, er op til regler fastsat af kommunernes borgmestre.

Der er nogle minimumsdage hvor kommunerne skal stille op med en giftefoged (som ud over borgmester og viceborgmester kan være flere udnævnte fra byrådet), men der er ingen krav til kommunerne om at tilbyde andet end et regulært rådhusbryllup.

Derfor kan det kræve lidt benarbejde såfremt man gerne vil giftes hjemme på plænen, nede ved stranden, i en luftballon, udklædte i skoven eller ved et historisk mindesmærke.
Man kan risikere at hjemkommunen ikke vil forlade de trygge rådhusmure, men så er der 97 andre der kan være mere imødekommende, og der er fri ret til at vælge kommune til den borgerlige vielseshandling.
Prisen for ekstreme ønsker, kan være at hele vielseshandlingens kommune, af praktiske årsager (afstanden) også er mest hensigtsmæssig at benytte til den efterfølgende fest.