Hvor skal vielsen finde sted

Hvor skal vielsen finde sted
Kranich17 / Pixabay

Har denne tekst gjort jeres forberedelser lettere, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

På rådhuset, i kirken, ved lokal seværdighed eller hjemme på græsplænen.

Det er alene brudeparrets beslutning, om vielsen skal foretages i kirke eller på rådhus.

Neturligvis kan der forekomme diverse familiere forventninger eller ønsker om at “i vores familie plejer vi…”, men staten blander sig ikke.

Skal vielsen være borgerlig.
Valget hvor en borgerlig vielse kan finde sted, er op til regler fastsat af kommunernes borgmestre.

Der er nogle minimumsdage hvor kommunerne skal stille op med en giftefoged (som ud over borgmester og viceborgmester kan være flere udnævnte fra byrådet), men der er ingen krav til kommunerne om at tilbyde andet end et regulært rådhusbryllup.

Derfor kan det kræve lidt benarbejde såfremt man gerne vil giftes hjemme på plænen, nede ved stranden, i en luftballon, udklædte i skoven eller ved et historisk mindesmærke.
Man kan risikere at hjemkommunen ikke vil forlade de trygge rådhusmure, men så er der 97 andre der kan være mere imødekommende, og der er fri ret til at vælge kommune til den borgerlige vielseshandling.
Prisen for ekstreme ønsker, kan være at hele vielseshandlingens kommune, af praktiske årsager (afstanden) også er mest hensigtsmæssig at benytte til den efterfølgende fest.

Skal vielsen finde sted i en kirke.
Der skal findes en dag efter listen for ledig musiker og ledig spisested, som også er ledig for præst og kirke til bryllup.

Der er ikke frit valg til at få en hvilken som helst kirke til at blive den fysiske ramme omkring vielsens kirkehandlinger.
Læs her Folkekirkens retningslinier.

Naturligvis kan man blive gift i sin egen sognekirke, men hvis der er en kirke man har en særlig tilknytning til vil den også kunne blive benyttet. Det kan være ens tidligere sognekirke eller ens forældres sognekirke.

Find din(e) relevante kirke(r) her i Sogneportalen.

Her findes alle landets folkekirker på sogn eller adresse. Langt de fleste kirker har i øvrigt egne hjemmesider, så man kan se kirken både ude og indefra.

Minimumskravet for en kirkelig vielse, er at mindst en af brudeparret er medlem af Folkekirken.

Den kirkelige vielse foregår som udgangspunkt i kirken. Hvis man ønske at blive gift andre steder skal der ikke som tidligere gives tilladelse fra biskoppen, men det er præstens beslutning.