Julefrokost


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Firmaet sørger for transporten hjem

Julefrokost er julens polterabend, et populært årligt tilbagevendende arrangement.

Stor bredde

Også på dette felt er der stor bredde i arrangementernes gennemførelse. Uden at generalisere må der nok siges til det fælles gennemgående træk ved julefokoster, at det er det arrangement hvor der drikkes mest.
En årlig tilbagevendende chance for at spolere både arbejds- og privatliv hvis der ikke passes på.
Fra midt i november begynder der en speciel adfærd at indfinde sig. En form for pubcrawling. Man skal helst til så mange julefrokoster som muligt, hvor man kan spise ud over alle anstændighedens grænser, men har så samtidig muligheden for at drikke tæt så man ikke kan huske sig selv.

Den almene omgangstone er vigtig

Nogle firmaers julefrokoster bærer præg af samme overgearede fremtoning. På samme måde som forholdet mellem polterabend og bryllup viser sig, kan vi se julefrokosten og juleaften. Heldigvis går tendensen i retning af at de gamle drukmåse blive færre og færre. På mange arbejdspladser i dag, er der heldigvis så almen en omgangtone de forskellige grupper imellem, at det ikke er nødvendigt at drikke sig fuld for at sige sin mening.
Julefrokosten har niveau lige fra en forlænget middagspause, hele eftermiddagen til aften og nat forløb. Alle har deres egne traditionsbundne forløb.

Udgiftsniveau og vært

Uanset hvorledes fordelingen af udgifterne i forbindelse med arangementet forholder sig, må arbejdsgiveren betegnes som vært, og må derfor tage værtsforpligtelserne på sig. Det vil sige tage promillernes følge op til overvejelse, hvor løsningen her kan være: Alle afleverer bilnøgler ved indgangen (måske i bytte for en flaske vin). Gratis taxa, eller en person er udvalgt til at køre taxakørsel for alle når de vil hjem. Hele efterfølgende eftermiddag, kan de også ringe og blive kørt til deres bil.
Kan det betale sig at teste om det er en god ide?
Hvorledes de indbyrdes relationer skal have mulighed for at manifestere sig bliver overordnet styret af lokalet, belysningen, festtidspunktet og muligheden for at tage ledsager med.
Det er måske på sin plads her, lige for en ordens skyld, at præcisere julefrokostens juridiske placering: Det er som ethvert andet tidspunkt på arbejdspladsen!

Sammenskudsgilde er en mulighed

Man kan gå direkte til bordet eller julefrokosten kan være sammenskudsgilde, eller det kan være arrangeret på samme måde som angivet under Firmafest.

Skal hele familien med børn deltage i en julesammenkomst i firmaet, kan der afholdes en juletræsfest.