Vielsesmyndighed


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Religiøs eller borgerlig

Til at foretage vielser i Danmark er der bemyndiget 2 kategorier; en religiøs og en borgerlig.

Det religiøse bryllup kan finde sted i Den danske Folkekirke, eller i et af de kristne ‘Anerkendte trossamfund’ (eller i Mosaisk trossamfund).
Tilhører man et ‘Godkendt trossamfund’, kan der være præster der individuelt har fået retten til at foretage vielser.

Liste over godkendte og anerkendte trossamfund i Danmark.

Andre trossamfund, eller ikke godkendte præster fra i øvrigt godkendte trossamfund, kan ikke foretage gyldige juridiske vielser, og derfor har brudeparret ofte umiddelbart før den religiøse handling, gennemført en borgerlig vielse.

Danske præster og tjenestemænd kan under yderst specielle forhold foretage vielser på konsulater og ambassader, men det er meget sjældent.

Danske kaptajner har i øvrigt ikke bemyndigelse til at foretage vielser.

Kirkevielse finder i Den danske Folkekirke som oftest sted i den sognekirke man i kraft af sin bopæl tilhører. Er der en kirke brudeparret (familie) har en særlig tilknytning til, som fx. dåbs- eller konfirmationskirke, kan det ofte lade sig gøre, men andre ønsker skal ansøges.
Tidligere skulle ansøgning tilstilles stedets biskop, der så godt som aldrig gav tilladelse fx. til et udendørs bryllup. Naturligvis har der altid været en mulighed for et hospitalsbryllup.
Nu kan man blot spørge præsten der selv står for tilladelsen.

Det borgerlige bryllup, vil ofte være et rådhusbryllup, men det kan også gennemføres alle andre steder indenfor kommunegrænsen, alt efter den kommunale beslutning og de individuelle giftefogeders fleksibilitet. Her er der sjældent de store begrænsninger i dag.

Det borgerlige bryllup er en opgave der er uddelegeret til kommunerne. Som udgangspunkt er borgmesteren kommunens giftefoged. Denne myndighed uddelegerer borgmesteren som regel til flere, evt. hele byrådet eller/og til en udnævnt giftefoged.