Hjertesmeden

Hjertesmeden

En norsk smed har taget denne sammensmedning af hjerter til det helt fysiske plan. På markeder og dyrskuer dukker han op med hjerter som han smeder sammen.

Har du en kommentar?


Navn:
 E-mail: