Pixabay
Kalender

Skæve helligdage

Årets ujævne rytme De fleste kirkelige helligdage falder på forskellig dato år efter år, fordi udgangspunktet, påsken, markeres ud fra en astronomisk observation.

Kalender

Flagdage

De officielle flagdage i Danmark fastsættes af Justitsministeriet. De officielle flagdage gælder kun for statens bygninger, men følges i stor udstrækning af andre.

Kalender

Tycho Brahe-dage

Det var astronomen Tycho Brahe (1546-1601) der lavede en liste over de dage som han mente havde en uheldig kraft over sig, hvor man skulle passe særligt på. Listen blev bestilt af kejser Rudolf II […]

Kalender

Fastelavn

Fastelavn indleder i sin oprindelse i gammel katolsk tid, den fastetid der forløber de sidste 40 dage før påsken. Fastelavnstiden var således en ædetid, hvor der blev spist op eller løs; flæskesøndag og flæskemandag / […]

Kalender

Palmesøndag

Jesus kom til Jerusalem for at fejre pesach, som var en gammel jødisk fest til minde om flugten fra Egypten ledet af Moses. De der genkendte Jesus og havde hørt hans ord og gerninger, ærede […]

Kalender

Skærtorsdag

Jesus fejrer sammen med sine diciple den jødiske pesach som var en fest til minde om flugten fra Egypten ledet af Moses. Skærtorsdag var renselsesdagen (skær = ren); dagen renset for synd. Jesus fortæller at […]

Kalender

Langfredag

Den mest hellige af de kristne helligdage er langfredag. Det er dagen hvor Jesus blev korsfæstet på Golgatha som man almindeligvis på det tidspunkt straffede røvere og uromagere.

Kalender

Påskedag (1. og 2.)

Påskedag var det tidspunkt hvor Jesus Kristus opstod fra de døde, efter at være blevet korsfæstet langfredag.

Kalender

Store bededag

Ved den store helligdagsreform, der under Struensee fik fjernet en mængde helligdage fra 1770, overlevede Store Bededag som helligdag. Herefter den eneste bods- og bededag. Den var placeret som den fjerde fredag efter påskedag. Hellig […]

Kalender

Pinselørdag

Ud i det blå. Hvis man skal opleve pinsesolen danse, begyndes med en festlig dag og aften, der varer lige til solopgang søndag morgen. Solens dans hørte tidligere påsken til, hvor solen dansede af glæde […]

Kalender

Pinsedag (1. og 2.)

Efter sin opstandelse (påske), var Jesus Kristus sammen med sine disciple i 40 dage (indtil Kristi Himmelfartsdag). 10 dage senere (som nu er pinsen) vendte han tilbage på et anden plan, et andet niveau, på […]