Dåbsfest

Pixabay

Den første fest de fleste er årsag til, er barnedåben.
De fleste børn bliver døbt når de er mellem to og fire måneder, men dåben kan ske når som helst i et menneskes liv. Er dåben imidlertid som det oftest er, i forbindelse med navngivningen, skal der være inden barnet fylder et halvt år.
Alternativet til dåben er en navngivning og det er nærliggende at lave en navnefest efter egne præmisser hvis man gerne vil dele begivenheden med familien.

Dåbsfesten er for den nære familie, og kan af den årsag oftest holdes som en frokost hjemme. Det kan også være en middag med venner og bekendte, men man bør tænke på hvem festen egentlig er for.
Benyt lejligheden til at tage billeder af generationsrækken. Er der en olde- eller tipolde- som ikke er til stede på grund af diverse alderdomsskavanker, vil det ofte være overkommeligt at tage et hurtigt besøg til plejehjemmet.
Dåb er en familiebegivenhed.

Nogle udnytter muligheden for at lave en stor fest, og det kan være en af grundene til at muligheden for lørdagsdåb er ved at blive meget benyttet – men endnu er lørdagsdåb præstens valg.

Dåbsprocenten var for fødte i år 2000 77,2% (pr. 1. januar 2002), hvilket er et fald fra de 80,6% som er gældende for årgang 1990 (Kilde Danmarks Statistik).
De største nedgange er i Østdanmark, og medvirkende årsag til udelukkende at navngive børnene, er her også med den medvirkende faktor, at her bor flest af fremmed herkomst.