Helligdagsreform


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Da 11 fridage blev til arbejdsdage i en helligdagsreform

Helligdagsreformen fjernede de mange helligdage der fandtes tidligere. Ikke mindst bods- og bededage, hvoraf den eneste overlevende dengang, Store bededag, blev indført af Roskildes biskop Hans Bagger omkring 1677 og lovfæstet i 1686 ved kongelig forordning.

Struensees reform

Før helligdagsreform 2.0 - et slot der kunne holdes Store Bededagsferie i
dexmac / Pixabay

Ved Struensees store helligdagsreform fra 7. oktober 1770 (Forordningen af 26. oktober 1770), var den eneste bededag der ikke blev sløjfet, netop Store bededag. Det var ikke, som mange i dag tror, en erstatningsdag Struensee konstruerede.
[Imidlertid afskaffede Mette Frederiksen regeringen, Store Bededag fra 2024.]
Reformen afskaffede halvdelen af årets helligdage, så nu var der kommet 11 nye arbejdsdage.
Flere af de afskaffede helligdage fortsatte dog deres kirkeliv, ved at blive mindet en nærliggende søndag.

De 11 afskaffede helligdage var

6/1
Helligtrekongersdag
2/2
Kyndelmisse / Maria Renselsesdag
25/3
Maria bebudelsesdag
3. påskedag
3. pinsedag
24/6
Sankt Hansdag
2/7
Fruedag / Maria Besøgelsesdag
29/9
Mikkelsdag
1/11
Alle Helgensdag (2/11 Alle sjælesdag blev afskaffet under reformationen (1517-59))
11/11
Mortensdag
3. juledag