Statsforvaltningen

Statsforvaltningen i Aarhus. (Den tidligere Amtsgård)

Statsforvaltningerne har pr. 1. januar 2007 overtaget de fleste af de arbejdsopgaver der tidligere blev behandlet i statsamtet (som samtidig er blevet nedlagt).

De praktiske opgaver og det tilhørende juridiske ansøgningskompleks vedrørende giftemål er dog overgået til kommunen.

Om skilsmisse og konflikter og alle nedenstående emner kan der hentes informationer på Statsforvaltningens hjemmeside.

Adoption
Børnebidrag
Børnesagkyndig rådgivning
Beskikkelse af nævnsformænd
Byggelov
Det Psykiatriske Patientklagenævn
Det sociale nævn og beskæftigelsesankenævn
Faderskab
Forældremyndighed
Fri proces
Frigivelse af arv
Godkendelse af udl.skilsmisser
Hegnsyn
Indfødsret
Inddrivelse af bidrag
Jordbrugskommissionen
Konfliktmægling
Master til radiokommunikation
Navneskift
Opholdsbevis
Samvær
Separation – papirløs
Separation og skilsmisse
Skelforretning
Tilsynet
Værgemål
Ægtefællebidrag
Ægteskab trods ung alder
Ægteskab uden opholdstilladelse

Hvis I skal separeres eller skilles
Hvis papirløse går fra hinanden
Hvis der søger om børnebidrag
Hvis der søger om ægtefællebidrag
Hvis I skal have ændret forældremyndighed
Hvis I er uenige om samvær
Hvis I skal have fastslået faderskabNår du vil adoptere
Når der er brug for en værge
Når du vil have frigivet arv

Hvis du skal have et EU/EØS opholdsbevis
Hvis du skal have dansk statsborgerskab