Statsamt

Statsforvaltningen i Aarhus. (Den tidligere Amtsgård)

De nuværende statsforvaltninger (tidligere statsamter) har blandt andet praktiske opgaver indenfor samlivsforhold og hele det tilhørende juridiske ansøgningskompleks vedrørende giftemål og skilsmisse.

Statsamterne blev samtidig med nedlæggelsen af amterne den 1. januar 2007 nedlagt, og omdannet til 5 statsforvaltninger, hørende til hver sin region.

De nuværende statsforvaltninger kan findes her.