Kirkens fester

Alle kirker og kirkeretninger har fester der forløber i årets gang, samt i de individuelle tilhængeres livsforløb. Årrets gang. De store ændringer i årets forløb er kombinationer med naturen, solhverv og jævndøgn i de respektive […]

Kirkevalg

Falder valget på et kirkebryllup er der i 2018 lettet på mange tidligere begrænsninger af fantasien der uden tvivl har fået mange til at vælge et borgerligt bryllup. Gamle kirkeregler: Man har ret til bryllup […]

Klassefest

Skolejubilæer / klassefester etc. er ikke til at sammenligne med andre fester. Det drejer sig om et gensyn med en mere eller mindre homogen samling voksne, der kendte hinanden mere eller mindre, i de mere […]

Pixabay

Knaphulsbuket

Ud over at gommen, alene eller sammen med brud / svigermor, bestiller en brudebuket, bestiller han også knaphulsbuket (brystbuket) der indeholder (nogle af) de samme blomster som brudebuketten. Ud over gommen, får forlover og bruds […]

Knæsætning

Om end det ikke er daglig kost, så bruges ordet at knæsætte stadig i betydningen; godkendelse eller anerkendelse af en person eller af en mening (mest i politiske referater). Her ser vi mere på den […]

Kobberbryllup

Efter 12,5 års ægteskab bliver der i Danmark fejret kobberbryllup. Det er den første af en række fester med grundlag i åremålet for brylluppet. Den almindelige liste for ægteskaber der bliver fejret med hele familien […]

Kobbermønt

Den foretrukne mønt til at købe kærlighedsgaver. Tidligere meget brugt til at spare op med, til at købe sine brudesko for. Mange piger begyndte efter konfirmationen at spare op til brudesko i enører, men mønten […]

Konfirmation

Konfirmationens overordnede retningslinier er nedfældet i det der kan kaldes konfirmationsloven (Anordning nr. 744 af 2/12 1989). Selve konfirmationen (og konfirmationsforberedelsen) gennemføres (sædvanligvis) i den sognekirke som skolen er tilknyttet. Undervisningen begynder omkring september for […]

Konfirmationsfest

Der er ved alle fester nogle forhold der gør, at festrammer aldrig kan gælde for alle fester. Med konfirmationer er der flere forhold der spiller ind i den endelige festplanlægning af forløbet. Det er ikke […]

Pixabay

Konfirmationsloven

ANORDNING NR. 744 af 2/12 1989. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: KAPITEL 1 – Almindelige bestemmelser § 1. Adgang til at blive konfirmeret har enhver, der: er døbt med […]

Pixabay

Konfirmationsritualet

Autoriseret ved kgl. resolution af 19. juni 1991 Konfirmation i Den danske Folkekirke Selve konfirmationshandlingen består af følgende led: Tale til konfirmanderne (samtale) Trosbekendelsen Tilspørgsel og svar Konfirmationsvelsignelse Fadervor. Konfirmanderne går op til alteret forud […]

Kongehuset

Der bliver fra kongehuset sendt en lykkeønskning til alle fødselarer der fylder 100, 105 og 110 år. Der er også en hilsen fra Dronning Margrethe til alle par der har opnået: 60 år – Diamantbryllup, […]