Festbogen > Leksikon > Legater og priser
Giv en stjerne
1 stjerne2 stjerner3 stjerner4 stjerner5 stjerner

Legater og priser

Det Anckerske Legat
Testamentarisk stiftet af proprietær C.A. Ancker (1828-1857) 14. oktober 1857. Ved hans død var der en grundkapital på 86.500 rdl. Legatets renter uddeles til 4 kunstnere (maler, billedhugger, komponist og digter) som hjælp til udenlandsrejse. De første år var beløbet ca. 900 rdl eller 1.800 kr. Efter overgang til udbetaling hvert 1½ år var beløbet 3.000 kr. Siden 1949 kun uddelt i lige år.

Eckersberg-Medaillen
Med Eckersberg Medaillen kan Akademiet for de skønne Kunster udmærke et menneske, der har ydet en indsats af høj kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller den bundne kunst. Medaljen er indstiftet i 1887 i til minde om hundredårsdagen for maleren C.W. Eckersbergs fødsel, 2. januar 1783. Uddelt 1. gang 1889. Der uddeles et varierende antal medaljer hvert år i forbindelse med Akademiets årsfest i april. Fra og med 1974 har der været skriftlige begrundelser, som kan læses i Akademiets beretninger.

Holger Drachmann legatet
Uddeles på Holger Drachmanns (1846-1908) fødselsdag 9. oktober. Legatet stammer fra driften af museet i Drachmanns hus, Villa Pax, i Skagen.

Ingenio et arti
Medalje indstiftet af Christian VIII med formål at give regenten mulighed for efter personligt skøn at hædre videnskabsmænd og kunstnere.

Carl Møllers Legat
Kendes også under navnet Carl Møllers Humoristlegat. Testamentarisk stiftet (20.000 kr.) af forfatteren Carl Emanuel Møller, (1844-1898). Legatet skal uddeles årligt “til en fortrinsvis humoristisk Forfatter under 30 Aar”. Uddeles nu hvert andet år.

Årets forfatter (de gyldne laurbær)
Boghandlernes gyldne Laurbær uddeles af Boghandlerklubben. Den valgte forfatter benævnes nogle gange “Årets forfatter”.
Der er lidt vaklen med hensyn til årstalsangivelsen for De gyldne Laurbær. Siden 1954 er uddelingen foretaget i det første kvartal af året, og gives følgelig for et værk udkommet året før, men prisen benævnes dog ofte med det årstal, hvor uddelingen rent faktisk sker. Det er også denne praksis der er benyttet her. Prisen er (1997) på 8.000 kr + boggave på 2.000 kr, oprindelig var prisen en guldnål med inskription.

Kom med din kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*