Begravelse

Pixabay

Den sidste fest hvor man kan blive fejret (mindet), er begravelsen.

Der kan begraves eller bisættes.

En begravelseshandling afsluttes med at kisten bæres til en grav på kirkegården og nedsænkes.
Ved bisættelse bæres kisten til vognen der vil køre til krematoriet.

Folkekirkens kapel kan bruges til begravelseshøjtidelighed for andre religioner og foreninger der har deres egne ønsker til at tage afsked med en afdød.