Bedemand

Pixabay

Bedemanden kan foretager alle nødvendige foranstaltninger i forbindelse med dødsfald.
Mange har allerede på forhånd aftalt med en bedemand hvorledes begravelse mv. skal foregå.

Bedemand – Bydemand – Stadsskaffer.
At byde til gilde, bryllup eller begravelse var tidligere et job for bedemanden der i det langsomme informationssamfund sørgede for at folk blev indbudt.
Bedemand / bydemand var en kongelig priviligeret titel knyttet til lov fra 1636, hvorefter alle egne af landet skulle have ansat en sådan ‘informationsmedarbejder’.