Barnedåb

Når navngivning finder sted indenfor Folkekirken, sker det oftest ved en barnedåb, som er indgangen til det kristne fællesskab.
De fleste børn bliver døbt når de er mellem to og fire måneder, men dåben kan ske når som helst i et menneskes liv.

Da barnedåbens hovedperson må siges at være uden interesse for den helt store dåbsfest, er den efter barnedåben i kirken efterfølgende festlighed, som regel en familiefrokost for de nærmeste.

Historisk set er der med hensyn til dåbsritualet og teksten med mellemrum blevet foretaget ændringer og oftere diskuteret om der skulle foretages ændringer.
Når forskellige kirkeretninger kommer efter hinanden kan der meget vel komme en ualmindelig lyst til at ændre det foregående, men dette til trods havde Luther med hensyn til det katolske dåbsritualet ikke de store ændringsforslag med den kommentar at katolikkerne “i det mindste har bevaret dette ene sakramente for os i sin kirke, uden at mennesker har svækket dets kraft eller sat så meget som en plet på det med deres påfund”.
Men det hører jo ikke festen til, og det er på ingen måde heller afslutningen på udlægningerne om dåbens ord og handling.