Ægteskabsvilkår

Blev I klogere af at læse i vores leksikon?Der er en række forhold der skal være opfyldt for at få kunne få tilladelse til at blive gift.

1. Man skal være mindst 18 år. Er man under denne alder kan man med forældrenes tilladelse (og i særlige tilfælde uden), søge statsamtet om tilladelse til at indgå ægteskab.
2. Man må ikke være gift i forvejen.
3. Har der været et tidligere ægteskab skal boet herfra være delt, eller et offentligt skifte være påbegyndt.

Der er også regler om nærtbeslægtedes ægteskab. Blandt andet nægtes ægteskab mellem slægtninge i lige linie (forældre – børn – børnebørn) samt søskende.
Har den ene part været gift med den anden parts slægtninge i lige linie, kræves justitsministeriets tilladelse.
Adoptivforælder kan ikke gifte sig med adoptivbarn (mens adoptionsforholdet består).
Umyndiggjorte skal have værges samtykke for at blive gift.
Udlændinge kan gifte sig i Danmark såfremt deres ophold hviler på lovligt grundlag.

Mener man reglerne kan opfyldes ringer man til kommunen og beder om at få en prøvelsesattest tilsendt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *