Festdagens forløb

Foto: Dig - hvis du har er billede vi kan bruge.

Festdagens start

Når den store festdag oprinder, skulle der være taget så meget hånd om alle de praktiske gøremål, at der ikke er nogen hængepartier tilbage. Så kan konfirmanden og hele den øvrige familie i fred og fordragelighed spise morgenmad, komme i bad og blive festlig påklædt.

Man kan være spændt, men behøver ikke være nervøs, for nu bliver det som det er planlagt.
Hvis man så begynder at spekulere på hvad der kan gå galt, så mister man enhver mulighed for som forælder at nyde både konfirmationen og den efterfølgende fest, ud over man risikerer at ødelægge det for omgivelserne samtidig.

Det er sjældent noget problem for drengene at sætte håret uanset hvor langt det er.
Derimod kan pigerne, i øvrigt uden hårlængden som udløsende faktor, have valgt en frisure med diverse opsætninger af blomster, måske krøller eller noget andet spændende som kræver en professionel hånd på selve dagen før turen til kirken.
Er det tilfældet så få en aftale i god tid med en frisør til et morgenbesøg, i salongen eller få en MobilFrisør til at komme omkring på morgenstunden hjemme.

KirkenKonfirmation foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane.

Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne føres ind i kirken i procession, enten således at præsten går foran eller slutter processionen.
Konfirmanderne sætter sig som regel hver især på de stole, der er placeret ved den kirkebænk der er reserveret til deres familie. Derefter bliver de kaldt op til præsten, når konfirmationen indlemmes i højmessen.

Som kollekter og bibelske læsninger kan anvendes de tekster, der i Alterbogen er anført til pågældende søn- eller helligdag, eller særlige tekster til konfirmationsgudstjeneste.
Trosbekendelsen udelades på dens almindelige plads; men i øvrigt forløber konfirmationsgudstjenesten som en almindelig højmesse, indtil salmen efter prædikenen (kirkebønnen) er sunget.

Det videre festforløb

Der er ved alle fester nogle forhold der gør, at festrammer aldrig kan gælde for alle fester.
Med konfirmationer er der flere forhold der spiller ind i den endelige festplanlægning af forløbet.
Det er ikke uvæsentligt hvor langt der er fra kirken til festadressen, og det er meget forskelligt hvor mange af gæsterne der er inviteret med i kirken. Det kan være af praktiske årsager eller det kan være på grund af begrænsninger fra kirken, hvor et stort hold på 15 konfirmanders mange gæster ikke ville kunne være i kirken sammen med alle sognebørnene.

Konfirmationsfesten kan starte på mange forskellige klokkeslet, alt efter de givne omstændigheder, men vil ofte forløbe nogenlunde efter nedenstående rækkefølge.

Tidligere var taler henvist til at begynde efter hovedretten, men det er som om talelysten er blevet bedre i dag. Det vil altid være individuelt hvorledes forløbet skal være, og det har naturligvis meget at sige hvor mange der deltager i festen, men arrangøren, i dette tilfælde konfirmandens far eller mor, er den første taler, og kan således bestemme starten på talerne.

Velkomstdrink nydes mens gæsterne samles.
Velkomst sang når man har sat sig til bords.
Forret.
Konfirmandens Far/Mor holder tale.
Sang fra forældre.
Hovedret. Der bydes sædvanligvis rundt to gange.
Taler: Bedsteforældre (først mors side dernæst fars), ældste fadder, søskende og øvrig familie.
Sang fra familie.
Dessert.
Ven/veninde tale/sang.
Konfirmandens tale.
Velbekomme sang.

Er der mange omkring bordet vælges ofte en toastmaster, der kan styre de overordnede linier mellem maden og taler. Det vil sige sørge for at maden kommer ind når den er varm.
Ofte afleveres sange til køkkenet, der med kendskab til familiesammenhængen bringer dem ind når det passer i festen.