Etikettehaandbogen

Hvem skal med

Vi Nordboere aabner Dørene til vore Hjem paa vid Gab Den nordiske Gæstfrihed er berømt viden om. Medens man i mange Lande, f. Eks. Frankrig, sjældent inviterer fremmede hjem til sig, men helst afgør en […]

Etikettehaandbogen

Valg af tøj og menu

Naar Indbydelserne og, for de Indbudtes Vedkommende, Svarene paa dem er i Orden, kommer for alle, der skal deltage i Selskabet, Turen til Tøjspørgsmaalet, som det er vigtigt at faa klaret i god Tid. Særlig […]

Etikettehaandbogen

Gæsternes ankomst

Ankomst præcis paa Klokkeslet; højst 10-15 Minutters Forsinkelse Gæsterne maa ikke komme før det paa Indbydelsen angivne Tidspunkt, med mindre de er tilrejsende og har aftalt det i Forvejen med Husets Frue. De skal — […]

Etikettehaandbogen

Gave og cocktail

Aflevering af Blomster og Gaver.Er De Gæst for første Gang i et Hjem, er det opmærksomt samme Eftermiddag at lade sende eller personlig at medbringe nogle Blomster til Husets Frue. Disse Blomster afleveres i sidste […]

Etikettehaandbogen

Gaa til bords

Naar Køkkenet er klar med Maden, hvilket bør være Tilfældet senest et Kvarter efter det Klokkeslet, hvortil Gæsterne er indbudt, siger Betjeningen Værsgo’ til Husets Frue, der beordrer Dørene til Spisestuen aabnet, og Værten opfordrer […]

Etikettehaandbogen

Konversation

Det er en gammel Regel, at det er Herren, der indleder en Konversation, og Damen, der vedligeholder den. Selv om en Herres Konversationspligt i første Række gælder hans egen Borddame, maa han ikke glemme Damen […]

Etikettehaandbogen

Værterne ved bordet

Et lille uheld og tobaksrygning Værtinden og Værten bør ikke med et Ord nævne Besværet, der er gaaet forud for Selskabet, lige saa lidt som Maden eller Priser af nogen Art vedrørende denne. Derimod kan […]

Etikettehaandbogen

Velbekomme

Og der er kaffe inde i stuen. I god Tid inden Bordet forlades, giver Husets Frue Betjeningen Tegn til, at Lyset i Stuerne skal tændes, og Kaffen m.m. gøres klar til at blive baaret ind. […]

Etikettehaandbogen

Dans og musik

Dans. Skal der danses, byder en Herre sin Borddame op til første Dans, »Borddansen«, og danser derefter saa vidt muligt med samtlige øvrige dansende Damer, naturligvis først og fremmest med Værtinden. Efter endt Dans følger […]

Etikettehaandbogen

Natmad og opbrud

En passende Tid forinden Gæsterne skal gaa, serveres eventuelt Dessert med et Glas Hedvin til, The med Snitter og Bagværk, Smørrebrød el. lign. Gæster, der skal tidligt med Toget, faar om fornødent deres The m. […]