Bordsætning

9. januar 2008 festbogen 0

At sætte til Bords er et meget delikat Arbejde, saa vist som alt, hvad der kan komme til at kollidere med den menneskelige Forfængelighed, maa […]

Selskabsmaden

9. januar 2008 festbogen 0

Vore Maaltider ved festlige Lejligheder er i international Stil Vi Danske er vant til at spise godt. Den danske Mad er i al Almindelighed solid […]

Vin og Spiritus

9. januar 2008 festbogen 0

Cocktails. I de senere Aar er det blevet meget almindeligt, at Gæsterne, umiddelbart før de gaar til Bords, faar en Cocktail, hvortil serveres f. Eks. […]

Servering

9. januar 2008 festbogen 0

Serveringspersonalets Forhold. Da det kan blive af afgørende Betydning for et Selskabs vellykkede Forløb at Serveringen foregaar paa rigtig Maade og uden Gnidning, maa alt, […]

At spise og drikke

9. januar 2008 festbogen 2

Nydelsen øges væsentlig, hvis det sker i tiltalende Omgivelser For de fleste Mennesker spiller det en stor Rolle, under hvilke Forhold de spiser deres Maaltider. […]

Med glas i haanden

9. januar 2008 festbogen 0

Flasken eller Karaflen med Rødvin staar normalt ved hveranden Kuvert Glassene staar foran og som Regel lidt til højre for Kuverten, helst ikke lige for, […]

Hilsen ved bordet

9. januar 2008 festbogen 0

Vi selv finder det hyggeligt at »drikke Glas« med hinanden Vi Nordboere har jo den for de fleste andre Folk temmelig uforstaaelige Skik at »drikke […]

At forsyne sig og andre

9. januar 2008 festbogen 0

Brug at Kopper.Naar man drikker af et Par Kopper, løfter man normalt Overkoppen med højre Haand, idet man fatter om Hanken med Tommelfingeren forpaa og […]

Dagens forberedelse

9. januar 2008 festbogen 0

I mange Tilfælde praktisk at stille bordene op Aftenen i Forvejen Selve Dagen for Selskabet — lad os antage, det er en stor Middag — […]