Etikettehaandbogen

Kaptajnens Etikettehaandbog

Det er sikkert hændt os alle, at vi i en eller anden Situation er kommet i Tvivl om, hvorledes vi skulde bære os ad for ikke at stride an imod Skik og Brug eller god […]

borddækning
Etikettehaandbogen

Borddækning og -udsmykning

Smukt dækket og pyntet med Krystal, Sølv, Blomster og Lys Der er næppe noget, der i højere Grad bidrager til at skabe virkelig Feststemning ved en Sammenkomst end et Bord, smukt dækket og pyntet med […]

bordsætning
Etikettehaandbogen

Bordsætning

At sætte til Bords er et meget delikat Arbejde, saa vist som alt, hvad der kan komme til at kollidere med den menneskelige Forfængelighed, maa behandles med største Varsomhed. Først efter at samtlige Svar paa […]

selskabsmaden
Etikettehaandbogen

Selskabsmaden

Vore Maaltider ved festlige Lejligheder er i international Stil Vi Danske er vant til at spise godt. Den danske Mad er i al Almindelighed solid og, sammenlignet med f. Eks. den franske, fed. Dette gælder […]

vin
Etikettehaandbogen

Vin og Spiritus

Cocktails. I de senere Aar er det blevet meget almindeligt, at Gæsterne, umiddelbart før de gaar til Bords, faar en Cocktail, hvortil serveres f. Eks. Sandwiches eller Snitter med Kaviar, Oliven el. lign. Formaalet hermed […]

servering
Etikettehaandbogen

Servering

Serveringspersonalets Forhold. Da det kan blive af afgørende Betydning for et Selskabs vellykkede Forløb at Serveringen foregaar paa rigtig Maade og uden Gnidning, maa alt, hvad der staar i Forbindelse med den, i Forvejen omhyggeligt […]

spise og drikke
Etikettehaandbogen

At spise og drikke

Nydelsen øges væsentlig, hvis det sker i tiltalende Omgivelser For de fleste Mennesker spiller det en stor Rolle, under hvilke Forhold de spiser deres Maaltider. Nydelsen øges væsentlig, hvis det sker i tiltalende Omgivelser og […]

vinglas
Etikettehaandbogen

Med glas i haanden

Flasken eller Karaflen med Rødvin staar normalt ved hveranden Kuvert Glassene staar foran og som Regel lidt til højre for Kuverten, helst ikke lige for, da man i saa Fald let dypper Ærmet i Tallerkenen, […]

vinglas
Etikettehaandbogen

Hilsen ved bordet

Vi selv finder det hyggeligt at »drikke Glas« med hinanden Vi Nordboere har jo den for de fleste andre Folk temmelig uforstaaelige Skik at »drikke Glas« med hinanden. Vi selv finder det hyggeligt og synes, […]

servering
Etikettehaandbogen

At forsyne sig og andre

Brug at Kopper.Naar man drikker af et Par Kopper, løfter man normalt Overkoppen med højre Haand, idet man fatter om Hanken med Tommelfingeren forpaa og Pege- og Langfingeren bagpaa og under den de øvrige Fingre […]

gave
Etikettehaandbogen

Gaver og opmærksomheder

Husk altid at viske Prisen ud paa en Gave Ved Foræring af Gaver og Blomster gælder der, som i saa mange andre Forhold, en vis Gensidighed. Undgaa derfor, hvor gerne De end under den paagældende […]

forberedelse
Etikettehaandbogen

Dagens forberedelse

I mange Tilfælde praktisk at stille bordene op Aftenen i Forvejen Selve Dagen for Selskabet — lad os antage, det er en stor Middag — vil det, som foran nævnt, være klogt at begynde Forberedelserne […]