30 års fødselsdag

30 års fødselsdag

Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Det skarpe hjørne der hedder 30 års fødselsdag er vel nærmest bare en understregning af skellet mellem ungdomsliv og voksenliv, som i virkeligheden først og fremmest er betinget af ens egen familiesituation (gift, samboende, børn), og derfor er livets realiteter gået op for mange noget før.
Alder giver selvfølgelig indsigt (visdom!) i nye aspekter af tilværelsens mysterium, og lykkeligvis har man ikke mere de samme forestillinger om hvorledes livet er for en på 30, som man mente da man var 18, fri og sorgløs.

Dagens fejring

Dagen fejres ofte hjemme med lidt familie – og så bagefter med vennerne; eventuelt en herremiddag eller en pigefrokost.
Festen er som regel meget uformel; ingen fastlagte (fastlåste!) traditioner som kunne ønske eller tvinges til at efterleve.

Der kan holdes en tale

Har man lyst til at holde en tale til 30 års fødselsdag, gør man det. Og skriver man en sang skal den nok blive meget godt modtaget.
Det der tæller er i virkeligheden blot samværet – det bedste fundament til en fødselsdag.

En pebret affære

En tradition til den ugifte fødselar, relaterer til peber og vedkommende omtales herefter som pebersvend eller pebermø.
Der kan gives gaver som peberkværne og alt andet der kan lede tanken på peber.
En pebersvend var tidligere (de rigtig gode gamle dage!) benævnelsen for den bestyrer for købmændenes handelsfirma (som have peber som en vigtig vare) samt diverse kræmmere der rejste meget. Arbejdet var så krævende at det hovedsageligt blev tildelt ugifte mænd.
Senere er det gået ind i sproget som en ældre! ugift person -svend eller -mø.


Har du en beretning omkring et pebergilde?Hvis e-mail angives, bruges den alene til at orientere dig om evt. svar, og videregives/sælges ikke.
Hvis vi bruger dit indhold, vil dit navn og by fremgå, hvis angivet.