Rådhusbryllup Rådhusbryllup


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Det borgerlige bryllup

Der kan være flere grunde til ønsket om en borgerlig vielse.

1. Ingen af parret er medlem af folkekirken eller andet anerkendt trossamfund.
Sædvanligvis foretages den borgerlige vielse på rådhuset. Det tager 10 minutter og en embedsmand (sjældent borgmesteren) læser standardteksten.

2. Der ønskes et utraditionelt bryllup med rammer udenfor kirkens struktur. Det kan være et udendørs bryllup eller i andre for brudeparret vigtige lokaliteter.
På kommunekontoret kan man få en liste over de der har bemyndigelse til at foretage vielser. Her må man så forsøge at finde en der vil være med til at skabe drømmebrylluppet. Husk at få tilladelse til at benytte lokaliteterne, hvad enten de er statsejendom eller privat.

3. Der ønskes et lille bryllup, og tanken om et offentligt kirkebryllup virker for overvældende.
Hvis det er grunden bør man ikke undlade en samtale med præsten for at høre hvilke muligheder der er i kirken for ligesom at finde det niveau parret kan overskue.

Ved borgerlig vielse er der frit valg til at vælge hvilken kommune man vil giftes i.
Vielsen skal overværes af to vidner, men har man ingen med selv, kan de ofte findes på rådhuset.

Ofte samles alle brudeparrene i et værelse på rådhuset (bryllupssalen), hvorefter de parvis (med eventuelle gæster) bliver kaldt ind til giftefogeden (bormesteren – eller oftest, dennes stedfortræder).

Vielsesritualet er kort: “Da De overfor mig har oplyst, at De ønsker at indgå ægteskab med hinanden, spørger jeg, om De (X-manden) vil have (Y) til ægtefælle?” JA
“På samme måde spørger jeg Dem (Y) om De vil have (X) til ægtefælle?” JA
“Efter at De nu har erklæret at ville ægte hinanden, forkynder jeg Dem herved at være ægtefolk.”

Efter eventuel udveksling af ringe og underskrivelse af ægteskabspapirerne har man skiftet ægteskabelig status i løbet af 10 minutter.
Som regel kan der videofilmes og fotograferes under vielsen.
Når rådhuset forlades kan der også her kastes med ris (udenfor).

Herefter kan der vælges om der skal holdes en lille frokost, eller der skal fejres den helt store bryllupsreception og/eller -fest.