Emma Gad


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Dronningen af god opførsel

Kend din Emma Gad, siges i mange sammenhænge. Det betyder at kende til takt og tone eller god opførsel (pli) i almindelig omgang med andre mennesker. Og måske i særdeleshed under selskabelige former, hvor kendskab til traditioner så afgjort er lige så betydningsfuldt som den gode opførsel.

I stedet for ordensregler eller bestemmelser kan der på et opslag stå ‘PC-rummets Emma Gad’ – og alle ved hvad meningen er.

Emma Gads bog Takt og Tone udkom i 1918 og har lige siden været grundbogen i god opførsel, og genoptrykkes igen og igen.
På grund af denne succes, glemmes hendes store betydning på andre områder ofte, men hun var meget andet end forfatter til denne bog.
Emma Gad skrev skuespil, redigerede flere bogværker og var meget nærværende i kulturlivet og indenfor kvindesagen.
Læs mere udførligt om denne person på EmmaGad.dk.