Kaptajnens Etikettehåndbog

Kaptajnens Etikettehåndbog
Etikettehåndbogen af Kaptajnen, 1947.

Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Det er sikkert hændt os alle, at vi i en eller anden situation er kommet i tvivl om, hvorledes vi skulle bære os ad for ikke at stride an imod skik og brug eller god tone, og denne usikkerhed har måske præget vor optræden på uheldig måde og dermed direkte skadet os. Men ikke alene for vor egen skyld, også af hensyn til vore medmennesker er det nødvendigt, at vi bestræber os for at være korrekte og hensynsfulde og at lade vore handlinger være prægede af et ligevægtigt sind og ønsket om at vise forståelse af andres vanskeligheder. Når hertil kommer vilje til at bistå dem, der har støtte behov, bidrager vi vort til at skabe en god tone i de kredse, skæbnen fører os ind i, og at gøre livet lysere og lettere for os alle. Det er denne bogs opgave bl. a. at hjælpe os i disse bestræbelser ved at virke som vejleder og rådgiver i vor daglige færden.

Mange fremadstræbende og i øvrigt kvalificerede mennesker ville utvivlsomt være kommet lettere igennem tilværelsen og nået betydeligt længere, socialt set, såfremt de i tide havde forstået betydningen af at tilegne sig det fornødne kendskab til de omgangsformer, der nu engang som uskrevne love findes i ethvert samfund. Der er et gammelt ord, der siger: »klæder skaber folk«, men det er kun til en vis grad rigtigt, for selv den bedste klædedragt kan ikke skjule »hestehoven« eller dække over den usikkerhed i optræden og svigtende selvtillid, som skyldes mangel på almindelig dannelse. Takt kan bøde noget herpå, men årsagen kan selvsagt kun fjernes af kendskab til, hvorledes man skal opføre sig, og det er den viden, denne bog gerne skulle kunne meddele, ikke blot vore unge, men også dem, der har nået den modnere alder, så vist som det aldrig er for sent at lære.

Forfatteren prætenderer ikke at docere det eneste rigtige eller at give fuldstændigt udtømmende forskrifter for enhver tænkelig situation, vi kan komme i. Dette sidste er desuden næppe gennemførligt i praksis og formentlig heller ikke ønskeligt, da sådanne skematiske anvisninger meget let kan berøve et menneske dets individuelle præg og gøre det til en maskine. Tværtimod tilsigter bogen, der er udarbejdet på grundlag al personlige erfaringer ved færden i så at sige alle kredse herhjemme og i udlandet, at bevare den naturlige og fribårne optræden hos dem, der vil benytte dens anvisninger, idet den, hvor det er muligt, kun anfører råd og retningslinjer i et sådant omfang, at man ved at følge dem kan regne med at kunne klare sig alle vegne og undgå de skær, der skjuler sig i etikettens vanskelige farvand.

Ud fra den betragtning, at det er bogens opgave rent sagligt og på nemmeste måde at give den søgende konkrete svar på hans spørgsmål, har forfatteren lagt afgørende vægt på at gøre bogen positiv og derfor valgt at lade det underholdende træde i baggrunden. Samtidig er det tilstræbt at gøre stoffet så overskueligt og let tilgængeligt som muligt ved at ordne det i håndbogsform.