Begravelse:

Bedemand Bedemand


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Mange henvender sig til bedemand for at få lagt retningslinier for deres egen begravelse. Det kan være fordi man ønsker en bestemt begravelse eller det kan være for at forhindre unødig diskussion i familien om hvordan begravelsen skal foregå.

Er der ikke truffet beslutninger omkring begravelse, kan de efterladte efter et dødsfaldet henvende sig til en bedemand og få hjælp til alle de praktiske ting der skal foretages overfor kirke og myndigheder.

Der er intet til hinder for at man selv foretager gennemførelsen af alle nødvendige foranstaltninger i forbindelse med dødsfald, kremering og begravelse.