Firmafest
Ud over julefrokosten der er bundet til kalenderen, og receptionerne der er bundet til ansættelser eller jubilæer af forskellig art, forekommer der med forskellig interval en regulær firmafest.
Værdien af at pleje sine medarbejdere er af stor betydning, og ud over de mere skattetekniske begunstigelser der kan tilflyde betroede medarbejdere i form af firmabil, pc og avis eller internet skal der ikke ses bort fra den værdi der ligger i en god gedigen firmafest med mad, drikke og god underholdning.

Ud over de festlige indslag, vil det også være muligt at gøre status over for medarbejderne og deres ægtefæller, samt at trække de store linier op for fremtiden.

Enhver firmafest begynder med at nedsætte et festudvalg. Som alle andre fester kommer den store succes ikke af sig selv, men er et resultat af et konstruktivt forarbejde. Om der er tale om det helt store brag hvor der ønskes at impornere, efter firmaet sammenlægning eller overtagelse af konkurrenten, eller det er en regulær god fest med god mad, et underholdende indslag og musikalsk afslutning med dans er den grundlæggende forberedelse den samme.

Et festudvalg blever nedsat af den relevante organisations ledelse, med kompetance til at gennemføre festplanlægning indenfor nogle mere eller mindre fastlagte rammer, som regel af økonomisk karakter.

Enhver virksomhed bør have et festkoordinerende udvalg, så ingen handler, eller undgår at handle, fordi vedkommende tror at denne eller hin opførsel eller idé ikke vil blive set på i den tanke den er ment, men vil blive drejet og misfortolket.

Hvis festudvalget har skiftende deltagere, kan alle der har særlige ønsker som ikke bliver påskønnet af flertallet, glæde sig til de selv kommer i udvalget og får mulighed for at kæmpe for sine ideer.

Skal personalet give et bidrag til festen?
Skal der ægtefæller med?
Skal festen holdes intern i huset med engagement af musiker/underholder eller kan personalet selv klare underholdningen med selskabslege og sketch?
Eller skal hele forløbet foregå ude i byen hvor der på spisestedet også er diverse underholdning? – Så slap festudvalget temmelig nemt fra arbejdet!
Har firmaet en drikkekultur der skal tages hensyn til?

Omstændighederne vedrørende firmafesten afgør om det er en fest på lavt eller højt niveau.
Der kan være tale om en improviseret grillfest, en årlig skovtur eller temafest.
Men engang imellem er det jo også det helt store skyts der fyres af. Et stort jubilæum kan bruges til at give personalet en fest på grund af deres store ekstra indsats. Samtidig vil der blive mulighed for nogen presseomtale, såfremt arrangementet, eller de underholdende kunstnere har et niveau der er værd at skrive om.

Er der en firmafest mellem kolleger, er det som en vennefest. Er bosserne med – og ikke mindst deres koner, vil der nok indsnige sig en hel del klassisk afvikling med traditionel bordplan til følge. Med mindre naturligvis, at firmaet drives i en ung og afslappet atmosfære.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *