Konfirmation

På vej til voksenlivet. (Foto: SM)

Konfirmationens overordnede retningslinier er nedfældet i det der kan kaldes konfirmationsloven (Anordning nr. 744 af 2/12 1989).

Selve konfirmationen (og konfirmationsforberedelsen) gennemføres (sædvanligvis) i den sognekirke som skolen er tilknyttet.
Undervisningen begynder omkring september for skolernes 7. klasser og skolerne informerer om indskrivning og datoer.

Såfremt der ikke har fundet en barnedåb sted, skal der finde en dåb sted forud for konfirmationen. Skolens informationsmateriale har også dette punkt med.

Ligesom der er et valg mellem kirkelig og borgerlig vielse, er der et (lille) alternativ til konfirmationen. nonfirmation er en form for en borgerlig valgmulighed.

Konfirmationen er en bekræftelse fra den unge selv, om at det medlemskab af Den danske Folkekirke, som blev erhvervet ved dåben, ønskes konfirmeret.
Set teologisk bekræfter Gud dåben med tilsagn om nåde for konfirmanden der nu kan (eller har en chance for at) forstå det.1640’erne indførtes konfirmationen i (det nuværende) Sønderjylland.
1736 – Indførelse af konfirmation i Danmark, for at sikre børn og unges forståelse og betydning af nadveren. Konfirmanderne skulle gå til præst to gange om ugen i tre måneder.
1759 – Konfirmationen foregik efter det 14. og inden det 19. år. En ukonfirmeret person over 19. år risikerede at blive smidt i fængsel.
1810 – Konfirmander skulle stille med koppeattest.
1814 – Konfirmation efter udskrivning af skole. Så var man voksen og kunne komme ud at tjene.
1832 – Konfirmationen blev som det første indført i ens skudsmålsbog. Uden konfirmation fik man ingen bog. Og uden bogen kunne man ikke få arbejde eller blive gift og stifte familie. Skudsmålsbogen var en adgangsbillet til samfundet.
1857 – Nu ikke tvungen konfirmation mere. Heller ikke dåbstvang for folkekirkemedlemmers børn.
1909 afsluttedes ‘eksamenskonfirmationerne’ hvor konfirmanderne blev testet af præsten. Hændte det pinlige at man dumpede, fik man ingen skudsmålsbog og kunne dermed ikke arbejde udenfor hjemmet.

Læs meget mere om konfirmation hos Festbogen.